Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.” Henryk Sienkiewicz

 

Rada Rodziców
Publicznego Gimnazjum w Łysych

 


Celem działania Rady Rodziców jest współpraca z Dyrektorem Gimnazjum oraz Radą
Pedagogiczną w podnoszeniu jakości pracy placówki. W skład Rady Rodziców wchodzą
przedstawiciele każdego z oddziałów klasowych, wybrani w wyborach, które przeprowadza się
na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.


Zadania Rady Rodziców:

  • współdziałanie z Gimnazjum w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę
    i szkołę w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym,
  • uczestniczenie w życiu szkoły przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy
    placówki i zaspokajania potrzeb uczniów,
  • prezentowanie wobec Dyrektora Gimnazjum i Rady Pedagogicznej opinii i wniosków
    rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności szkoły.

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 189 gości oraz 0 użytkowników.

Mapa Dojazdu

 

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Łysych Rights Reserved.