Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.” Henryk Sienkiewicz

 

 Samorząd Uczniowski
Publicznego Gimnazjum w Łysych 

 

  "Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało." 
Janusz Korczak 

samorzad uczniowski


Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowie
stają się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestają nimi być w momencie,
gdy szkołę opuszczają. Niezależnie od tego, jak bardzo uczeń jest zaangażowany w życie szkoły
– ma prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Może z tego prawa korzystać na różne sposoby
– organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc
w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną
na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową
lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie
aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś
dla siebie!

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną
przez uczniów.
Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek
partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie
się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Samorząd uczy odpowiedzialności za podejmowane działania. Dzięki temu, uczniowie zdobywają umiejętność wyrażania własnego zdania, stają się bardziej samodzielni i asertywni. Uczą się wykazywania inicjatywy, wytrwałości w realizowaniu podjętych zobowiązań, a także przewidywania ich konsekwencji. 


Samorząd Uczniowski
Publicznego  Gimnazjum w Łysych
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca:
Aleksandra Świerszcz

Z-ca przewodniczącej:
Bartosz Sawicki

Skarbnik:
Dominika Nosek

Opiekun SU:
 Małgorzata Gwiazda

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 194 gości oraz 0 użytkowników.

Mapa Dojazdu

 

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Łysych Rights Reserved.